Logotyp
Y's Men International Region Sverige
Intranät
Användarnamn:   Lösenord:
Regionens allmänna hemsida Regionens allmänna hemsida Internationella hemsidan Internationalla hemsidan Till idélådanTill idélådan
Nedladdningsbara filer
År:
-
Välj en mapp i menyn ovan för att se det material som beskrivs nedan:

Här finns alla filer som gäller regionen:
  • Blanketter: Rapportmallar, anmälnings- och ansökningformulär
  • Handledningar: Ledarhandboken, PR-manual, mm
  • Presentationer: om Time of Fast, presentationer under möten och konferenser
  • Klubbkommunikation: Material som skickas ut per e-post
  • Rapporter: Verksamhetsberättelser, reseberättelser, fondrapporter, nyhetsbrev från arean, mm
  • Logotyper: logotyper för vår organisationer
  • Regionmeddelanden (RM): RM utgivna från 2002 till 2011
  • Regionbladet/RegionAktuellt: tre nummer per år 2010, 2011 och 2012
När du är inloggad kan du även se
  • Regionprotokoll: regionstyrelsemöten och regionkonferenser
  • Marknadsföringsmaterial: innehåller just nu vår varumärkesmanual
Medlemmar
Här kan du när du är inloggad söka efter medlemmar i regionen.

Välj din klubb för att se din klubbs medlemmar.
Välj regionen för att kunna söka på medlemmar som är med i din eller andra klubbar.
Kontaktuppgifter: Webmaster